«Остров добра и любви» - Саша Лазин, Лиза Дрозд и др.