שומר ישראל I עוזיה צדוק I מדליקים את האור בפריז Shomer Israel I Uziya Tzadok I Let There Be Light

    Исполнитель