כוכב מאיר I עוזיה צדוק I מדליקים את האור בפריז Kochav Meir I Uziya Tzadok I Let There Be Light

    Исполнитель