Pastora Soler Cantando una Saeta de Joven (1) 1994

    Исполнитель